Κοινό Τηνίων
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

χωρίς κομματικες, συντεχνιακές, εκκλησιαστικές ή άλλες εξαρτήσεις

Κοινό Τηνίων
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

χωρίς κομματικες, συντεχνιακές, εκκλησιαστικές ή άλλες εξαρτήσεις


Μάθετε περισσότερα

Βασικές αρχές της κίνησης

  • Συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση και τον έλεγχο της δημοτικής εξουσίας
  • Κοινωνική αλληλεγγύη σε αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες πολιτών
  • Πρόταξη του κοινωνικού συμφέροντος σε βάρος των ιδιοτελών μεγάλων ή μικρών ιδιωτικών συμφερόντων
  • Προστασία του μοναδικού φυσικού τοπίου και των οικισμών του νησιού μας
  • Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής με ολιστικό σχέδιο για την αναζωογόνηση των αγροτικών συναιτερισμών
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων
  • Δημοτικές ψηφιακές υπηρεσίες με καινοτόμες εφαρμογές
  • Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς με ενθάρυνση, καθιέρωση και προβολή σχετικών ατομικών και συλλογικών πρωτοβουλιών
Free Web Hosting